Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Päivitetty 25.5.2018

Yleistä

Lämpörengas Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä  ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa asiakkaan omiin tietoihin. Tällä  tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa  käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot  käyttääkseen Lämpörengas Oy:n palveluita. Keräämämme tiedot voidaan  jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä  analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja:

  • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
  • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
  • Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
  • Asiakaspalvelun kehittämiseen

 

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Lämpörengas Oy (Y-tunnus: 2856033-3)
Parsikuja 5
43100 SAARIJÄRVI

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: info@lamporengas.fi

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot  tunnistamistiedot, kuten nimi ja henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi  luottosopimusta tehtäessä Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite  ja puhelinnumero Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut  laskutustiedot Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, joita käytetään  toimitusajan arviointiin Google- tai Facebook-kirjautumiseen käytetty  sähköpostiosoite ja varmenne Palvelujen käytöstä havainnoidut ja  analytiikan avulla johdetut tiedot Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet  ja niiden hintatiedot Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja  toimitusosoite Tuotearvostelut Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä  päätelaitteen tunnistetiedot Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun  sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet.

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme  saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi  luottopalvelujen tarjoajalta. Kolmansilta osapuolilta saamistamme  henkilötiedoista ilmoitamme tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti  ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaaseen tai viimeistään kuukauden  sisällä henkilötietojen vastaanotosta.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään asiakkuuden ylläpitämiseen, tilausten  toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin, Lämpörengas Oy:n toiminnan  ja palveluiden kehittämiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen,  analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin, henkilökohtaisemman  kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen, väärinkäytösten  estämiseen ja paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen.

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Lämpörengas Oy:n väliseen  asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen  nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja  vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta  käsittelemiseltä.Lämpörengas Oy säilyttää asiakastietoja salasanoilla  suojatuissa pilvipalveluissa ja serverillä. Palvelimet on suojattu  tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme  hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu  25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.  Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain Lämpörengas Oy:n tietyillä  työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja  turvallisesti ja eettisesti.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan  siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on  sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön  asettamat vaatimukset.

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:
Lämpörengas Oy (Y-tunnus: 2856033-3)
Parsikuja 5
43100 SAARIJÄRVI

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta  voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi  joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on  tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja  kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden  asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi. Asiakkaan pyynnöstä häntä  koskeva henkilötieto voidaan poistaa Lämpörengas Oy:n järjestelmistä.  Poisto toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja  asiakastilejä.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

  • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
  • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
  • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä  tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan  asiakkaillemme
  • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja  järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja  tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

 

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus  saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista Pyytää itseäsi  koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista Tietyin  edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa  henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on  oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä  vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen  käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla  yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla  yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi.  Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan  pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen  meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai  oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista,  sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää Lämpörengas Oy:n järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostilla: info@lamporengas.fi

“Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?” kappaleen alta löydät tarkempaa tietoa tallentamastamme henkilötiedosta.

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

lamporengas.fi on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa käsittelyyn.

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista ja ottaa tai  olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Vaihtoehdot  löydät tilinhallinta-sivulta. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten  toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää  Lämpörengas Oy:tä poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä  asiakaspalveluumme.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja  lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä  tiedosta.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille  osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi  välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös  analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme tarvittaessa  ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta  voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia.  Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua  tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me pystymme  yhdistämään käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme  tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa  sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

Analytiikka- ja tilastointikumppaneille Tuotesuositus- ja  personointikumppaneille Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas  on sallinut viikkokirjeen, selaushistoriaan perustuvan viestinnän tai  tuotearvostelupyynnöt SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on  sallittu Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus  noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti Maksunvälittäjälle  maksukortilla maksaessa Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa  maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun Laskuoperaattorille, kun  maksutavaksi valitaan Verkkokauppa.comin oma lasku Tuotteen  toimittajalle, sähköisiä lisenssejä tai suoratoimitustuotteita  tilattaessa Osalle huoltoyhtiöistä välitetään tilaukseen liittyviä  tietoja huollon yhteydessä Tullille, tuotteita verottomana ostettaessa  Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään.

lamporengas.fi huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä  tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen  mukaisesti.

Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointi- ja  analytiikkatarkoituksiin. Ole tässä tapauksessa yhteydessä  sähköpostitse: info@lamporengas.fi

Käytetäänkö sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Lämpörengas Oy käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia  tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”).  Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä  tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty  voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä  tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä  analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen, toimitusaika-arvioihin ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin  evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen  on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja  paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei  niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa  evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen  salliessa.

Käyttökokemuksen personoinnin avulla voimme tarjota enemmän  asiakkaitamme kiinnostavia tuotesuositteluja Nämä evästeet säilyvät  selaimessa 30min-24kk. Kerättävä tieto, kuten tuotesivuilla vierailut ja  hakuhistoria, on anonymisoitua, eikä kolmannen osapuolen ole  mahdollista selvittää asiakkaan identiteettiä.

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytetty tieto on  anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja  henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan  kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on  yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena  tietona. Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytettyjen  tunnisteiden voimassaoloaika on 30s-24kk.

Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön, suosittuihin  tuotteisiin, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle  lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin  tietojen käsittelystä.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme  oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista  tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille  ehtojen päivityksen yhteydessä.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: info@lamporengas.fi