Maalämpö Keski-Suomi

Maalämpö

Maa­lämpö­pumppu vaa­tii toimi­akseen vesi­kiertoi­sen läm­mön­jaon, sillä läm­mite­tään myös käyt­tö­vesi. Lattia­lämmi­tys, toimii erin­omai­sesti yh­teen maa­lämpö­pum­pun kans­sa, vaik­ka se käy kyl­lä my­ös vesi­kiertoi­sen pat­teri­verkos­ton läm­mön­läh­teek­si.

Maa­lämpö on erit­täin suo­si­ttu läm­mitys­muo­to sen edul­li­sen käyt­tö­kus­tan­nuk­sen vuok­si.

VIESMANN – OILON – JÄSPI

Ilmavesilämpö

Ilmavesi­lämpöpumppu saa ener­giansa ulko­ilmasta, se muuttaa ulko­ilman hyöty­käyttöön kodin lämmitys­tarpeita varten. Ilma­vesi­järjestelmällä tuotetaan kotiin lämmin käyttö­vesi sekä vesi­kiertoisen lämmön­jaon energia. Se käy yhtä hyvin niin lattia­lämmitys, kuin patteri­verkosto­koteihin. Lämmitys­muoto nostaa suosiotaan sen edullisen lämmitys­kustan­nuksensa, mutta myös hyvän hinta­laatu­suhteensa ansiosta.

Ilmalämpöpumput

Ilmalämpöpumppu ja sen ulko­yksikkö yhdessä ovat jo tut­tu nä­ky kodeissamme. Yhä pum­pun suo­sio kas­vaa jatku­vasti, ei­kä suo­tta. Laitteis­ton asen­tami­nen on vaiva­tonta ja sen käyt­tö on help­poa ja se sääs­tää lämmitys­kustannuksissa.

Lämpöä ja viilen­nystä saa­daan tuo­tet­tua suo­raan sisä­yksi­kön kaut­ta huone­ilmaan, joten sen teho­vaikutus on välit­tömän tun­tuinen.

TOSHIBA

Sisä­ilma­lämpö­pumppu asun­toi­hin

UUTUUS! Integroitu ilmanvaihto, lämmitys ja käyttövesi

Tuote on hankittavissa kahtena versiona. Ensimmäisessä mallissa on integroitu ilmanvaihto ja lämpimän veden tuotto. Malli soveltuu erityisesti asuntoihin, joissa on itsenäinen olemassa oleva lämmitysratkaisu. Se sopii myös jälkiasennuskäyttöön, vaihdettavaksi vanhan ilmanvaihtolaitteiston ja lämminvesivaraajan tilalle. Rakennuksiin ja asuntoihin, joissa ei ole käytössä keskitettyä ilmanvaihtoa ja lämpimän veden tuottoa, tuote sopii, mikäli sen asennukseen on käytettävissä vapaa tila.

Tehty tulevaisuutta varten

Tänään rakennetun modernin talon energiatarve on paljon pienempi verrattuna 70-luvulla rakennettuun taloon. Tulevaisuuden asunnoissa energiaa kuluu lämmitykseen vielä nykyistäkin vähemmän. Lämpimän veden käyttö suihkussa ja muihin kotoisiin tarkoituksiin sen sijaan kasvaa. Flexit tarkoittaa ”puhdasta ja raikasta ilmaa”, ja hyvästä ilmanvaihdosta onkin tulossa tiivisrakenteisien talojen kannalta entistä tärkeämpi tekijä. Uudessa EcoNordic-ilmalämpöpumpussa on integroitu ilmanvaihto, lämmitys sekä lämminvesituotto. Tämä varmistaa hyvän sisäilman laadun, asunnon lämmityksen ja lämpimän veden tuoton erittäin energiatehokkaalla tavalla. Samalla haluamme tukea ekovihreää kehitystä pienempien ympäristövaikutusten ja päästöjen muodossa.

Flexit sisä­ilma­lämpö­pump­pu asun­toi­hin