Palvelut ja tuotteet

LVIS-suunnittelu

Kodin raken­tami­ses­sa talo­tek­niik­ka näyt­te­lee suur­ta roo­lia niin ko­din sisä­il­man puh­tau­des­sa, käyt­tö­kus­tan­nuk­sis­sa kuin asu­mis­mu­ka­vuu­des­sa.

Aurinkoenergia

Kasvu ja kehitys maa­pallolla tar­vit­see run­saas­ti li­sää ener­giaa. Lisä­ener­gia on tuo­tet­tava puh­taas­ti ym­pä­ris­töä ra­sit­ta­mat­ta. Il­man au­rin­ko­ener­gian laa­ja­mit­tais­ta käyt­töön­ot­toa kes­tä­vää ener­gia­rat­kai­sua ei voi­da löy­tää.

Lämpöpumput

Maalämpö
Ilmavesilämpö
Ilmavesilämpöpumppu

Vesitakat

HOXTER vesi­takka edus­taa huip­pu­laa­tua. Tak­ko­jen pe­sä­osis­sa käy­te­tään ke­raa­mi­sia laat­toja, jolla saa­daan paran­net­tua pa­lo­ta­pah­tu­maa se­kä an­taa to­del­lis­en ta­kan tun­nel­maa.

LVI-tekniikka

Sähkö – Lämpö – Vesi – Ilma

Capito-varaajat, TAKUU 15 vuotta, lvi-palvelut

Energiavaraaja (M-PD)

 

Capito-energiavaraaja muodostaa lämmitysjärjestelmänne sydämen ja tarjoaa ainutlaatuisen joustavan lämmitysratkaisun. M-PD energiavaraajassa on suuri lämpimän käyttöveden tuotto. Varaajassa on runsaasti yhteitä, jotka mahdollistavat monipuoliset kytkentämahdollisuudet sekä laajenevat tai muuttuvat tarpeenne myöhemminkin. rakentaminen, lvi-palvelut, saneerausrakentaminen

Hybridivaraaja (S-PD)

Hyödynnä aurinkoenergia optimaalisesti
Innovatiivisella ja patentoidulla tehokerrostajavaraajalla saatte siirrettyä esimerkiksi auringon tai vesitakan energian vaihtimella varaajaan. Jo lyhyellä jaksolla kerätty energia kerrostuu hybridivaraajan yläosaan ja lämmittää käyttöveden.

Kerrosvaraaja (K)

 

Kerrosvaraajalla voidaan optimoida lämmöntuottoa ja käyttöä. Esimerkiksi alaosaan voidaan tuottaa lämpöpumpulla hyvällä hyötysuhteella matalalämpöistä vettä lämmitystä ja käyttöveden esilämmitystä varten. Kerrosvaraaja on kehitetty vaihtoventtiili- ja tulistustekniikkaa käyttäviä maalämpöpumppuja varten.

Puskurivaraaja (UNI PS)

 

Puskurivaraajalla saatte tehoa edullisempaan hintaan. Puskurivaraajalla varastoitte lämmön esimerkiksi pelletti- ja maalämmöstä ja säästätte näin energiaa.

Jäspi mallisto

 

Jäspi VLM lämmin­vesi­varaaja soveltuu omakoti- ja rivitalojen veden­lämmitti­meksi. Koosta riippuen siitä riittää lämmintä vettä myös suurempaan käyttö­veden­tarpeeseen.
VLM 300 S on Suomen suosituin lämmin­vesi­varaaja – Suomessa valmistettu, helppo asentaa ja käyttää sekä kestävä.

Lämmöntalteenotto kerrostaloissa

Pilpit – Säästää jopa 50% kerros­talon lämmitys­kuluissa!

Saneerauskohteet ja energiaremontit

Teemme käyttö­vesi­verkostoon liittyvät työt asiakkaan ja kiinteistön tarpeet huomioiden. Toteutamme pienet huolto­työt, kuin myös kattavammat käyttö­vesi­järjestelmiin liittyvät työt.

Lämpörengas on enemmän!